Etusivu      Palvelut
Toimintaterapiaa lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille
toimintaterapeutin tiloissa tai asiakkaan omassa ympäristössä.
  
Toimintakyvyn arviointi
    - Fyysiset-, psyykkiset- ja sosiaaliset valmiudet ja taidot
    -Toimintakokoneisuuksien hallinta
 
Toimintaympäristön arviointi
    -Asuminen
    -Liikkuminen
    -Asiointi
    -Työ/koulu
    -Vapaa-aika
 
Toimintaterapia
    -Valmiuksien ja taitojen vahvistaminen
    -Itsestä huolehtiminen
    -Asiointi ja kotielämä
    - Koulu, opiskelu ja työ
    -Yhteiskunnallinen osallistuminen
    - Vapaa-aika
    -Leikki
    -Lepo
    -Ympäristössä selviytyminen
    -Palveluiden suunnittelu
    - Asunnon muutostyöt ja apuvälineet
 
Ohjaus ja neuvonta
    - Asiakkaalle, omaisille, läheisille
 
Koulutus ja konsultointi
    - Yhteistyötahot


Yhteistyösopimukset.

KELA, Vaikeavammaisten avoterapiapalvelut 2015-2018:  Yksilöllinen  toimintaterapia lapset
ja aikuiset. Yhden terapeutin ryhmäterapia lapset ja aikuiset. 

Varkauden kaupunki, lasten yksilöllinen toimintaterapia sekä toimintaterapia-arviointi 
kaudella 01.12.2013-31.03.2015.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapiapalvelut
kaudella 01.01.2015-31.12.2015Saimaan ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, koulutussopimus. Alkaen 01.05.2012 toistaiseksi.