Etusivu      Toimintaterapeutista
Olen Virpi Kauhanen, valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2007 Kuopiosta, Savonia amk:sta. 
Olen kahden aikuisen lapsen äiti ja neljän pojan ja yhden tytön mummo. 
Ennen toimintaterapeutiksi opiskelua työskentelin automaatioalalla yli 20 vuotta. 
Elämänkokemukseni on antanut vahvan pohjan  toimia toimintaterapeutin ammatissa.
 
Toimintaterapeuttina olen toiminut Ilomantsin terveyskeskuksessa, 
kehitysvammaisten kuntoutuskeskuksissa Honkalammella ja Vaalijalassa, 
Kunto Kuopio Oy:ssä avoterapiapalveluiden parissa sekä Paiholan psykiatrisessa sairaalassa.
Nyt toimintaterapiayrittäjänä toukokuusta 2011.
 
 
Olen täydentänyt koulutusta:
 
2005 - Puutarhaterapiakurssi.
 
2009 - Lapsen sensomotorinen normaalikehitys ja sensomotoristen valmiuksien kliininen
             havainnointi.
          - Sensory Profile -arviointimenetelmä aistitiedon käsittelystä.
 
2010-2011 - Toimintamahdollisuuksien arviointi, lähestymistapoja ja -menetelmiä -koulutus.
                       Sisältönä inhimillisen toiminnan malliin perustuvat toimintakykyä seulovat  MOHOST
                       ja SCOPE, sekä toimintamahdollisuuksia mittaavat OSA -ja COSA - arviointimenetelmät.
                       Kanadan malliin perustuva toiminnan ongelmien ja suoritustason arviointimenetelmä
                       - COPM.    Kouluksessa perehdyttiin myös jäsentyneeseen lausuntojen laatimiseen.
 
2011 - Yrittäjän monimuotokurssi
          - M-Fun -lasten toiminnallisten valmiuksien arviointimenetelmä -koulutuksen.
 
2012 - spm, Sensory Prosessing Measure, 5-12-vuotiaiden lasten aistitiedon käsittelyn arviointiin
             normitettu mittari.
 
2013 - Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus.
          - Kommunikaation kolmiot ja kulmakivet, kommunikaation ydintaidot ja niiden arviointi.
          - GAS (Goal Attainment Scaling), tavoitteiden asettamisen ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin
             mentelmä.
          - Toimiva yritys -laatukäsikirjakoulutus.

2014 - ACIS -viestintä- ja vuorovaikutustaitojen arviointimenetelmä.
          - VQ - Toimintaan motivoitumisen arviointimenetelmä.

2015 - Tukiviittomat tutuksi 
2016 - Tukiviittomat tutuksi 2
2016 - GOAL - Oriented Assesment of Lifeskills -toiminnallisten taitojen arviointimenetelmä 7-14             
             vuotiaille.
2017 - Mindful Coach - vaikuttavia työkaluja asiakastyöhön.
2017 - Sensoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi.
2018 - M-fun, lasten suoriutumis- ja osallistumistaitojen arviointimenetelmä -koulutus.