Etusivu      Toimintaterapiasta
   Toimintaterapiassa rohkaistaan olemaan oman elämänsä aktiivinen toimija.
 
                     
 
 
Väestörakenteen muuttuessa tarvitaan joustavia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita sekä taitoa löytää asiakkaalle yksilöllisiä ratkaisuja yhä monimutkaisemmassa yhteiskunnassa.
Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä.
Toimintaterapia rohkaisee olemaan oman elämän aktiivinen toimija. Tavoitteena on yhdessä asiakkaiden kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Mm. oppimisvaikeuksista kärsivät lapset, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, vajaakuntoiset työikäiset ja ikääntyvät henkilöt hyötyvät
toimintaterapeutin yksilöllisestä toimintamahdollisuuksien arvioinnista ja terapiasta.